Szkolenie w zakresie współpracy z LPR

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Szkolenie Państwowej Straży Pożarnej (PSP) oraz strażaków krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (KSRG) w zakresie współdziałania z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Lotnicze Pogotowie Ratunkowe (SP ZOZ LPR).

W wyniku Porozumienia zawartego w dniu 31 lipca 2008 r. pomiędzy Komendantem Głównym PSP a Dyrektorem Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w sprawie zasad współdziałania LPR z jednostkami ochrony przeciwpożarowej, włączonymi do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego zrodziała się koniczność rozpoczęcia szkoleń dla strażkaów KSRG w zakresie współpracy z LPR. Wyposażenie struktur LPR ZOZ w nowoczesne śmigłowce typu Eurocopter EC135 w znacznym stopniu zwiększyło zakres mobilności zwłaszcza w porze nocnej słuzb medycznych.

 

Autor: KG PSP Warszawa/PR KP PSP Limanowa