Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Limanowej

Warsztaty na temat ,,Ratowania osób zasypanych w wykopach ziemnych”

5 września 2019

W dniach 24 i 27 sierpnia oraz 2 września 2019r., funkcjonariusze Jednostki Ratowniczo Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Limanowej przeprowadzili warsztaty szkoleniowe w tematyce ,,Ratowanie osób zasypanych w wykopach ziemnych” przy wykorzystaniu zestawów stabilizacji Multiprop PERI.

Warsztaty odbyły się w trzech różnych miejscach powiatu limanowskiego w których udział wzięło dziewięć Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w tym z Mszany Dolnej, Mszany Górnej, Kasiny Wielkiej, Łososiny Górnej, Kisielówki, Nowego Rybia, Kamienicy, Zalesia i Zbludzy.

Głównym celem warsztatów było zapoznanie ćwiczących z zasadami prowadzenia działań ratowniczych, technikami ratowniczymi, procedurami bezpieczeństwa związanymi z ratowaniem osób zasypanych w wykopach i zawałach ziemnych realizowanych na poziomie podstawowym.

Ponadto podczas warsztatów omówiono idee stabilizacji oraz szerokie możliwości wykorzystania systemów podpór mechanicznych w tym także prowadzenia działań ratowniczych podczas różnego rodzaju katastrof budowlanych, trzęsień ziemi itp.  W trakcie praktycznych ćwiczeń druhowie OSP uczestniczący w zajęciach wspólnie z instruktorami z JRG PSP w Limanowej wspólnie wypracowywali metodę stabilizacji oraz koncepcję łączenia podpór Multiprop PERI.  Przeprowadzone warsztaty okazały się cennym doświadczeniem dla wszystkich uczestników ćwiczeń i pokazały, że podpory używane w inżynierii budowlanej mogą być skutecznie wykorzystywane przez strażaków w działaniach ratowniczych. Na koniec omówiono i przeanalizowano poszczególne etapy prowadzonych działań w celu utrwalenia właściwych nawyków i umiejętności wykorzystania zestawów Multiprop PERI przy zdarzeniach związanych z ratowaniem osób zasypanych w wykopach ziemnych.

Autor: JRG KPPSP Limanowa

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie